четверг, 27 сентября 2012 г.

Модуль 11. Рефлексія

Закінчуючи роботу в тренінгу, я помітила, що кожен із модулів показав нам переваги використання методу проектів та форми роботи з ними, а це повинно позитивно вплинути як на навчальний процес в цілому, так і конкретно на підготовку учнів до уроків хімії.

Модуль 10. Рефлексія

Працюючи з цим модулем, я зрозуміла  роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме:
 - уміння розумно поставити запитання – це основа якісного навчання. Добре продумані запитання провокують змістовні зв’язки з тим, що учні приносять до класної кімнати з попереднього навчання та зі свого життєвого досвіду.
 - поведінка вчителів, сприятливе середовище у класній кімнаті та стратегії впровадження проектів – все це важливо при створенні навчального процесу, що будується на навчальних потребах учнів.
 - деталі плану впровадження визначають вимоги до середовища поза класною кімнатою перед, під час та після виконання учнями проектів і забезпечують успіх навчання.

Модуль 9. Рефлексія

У цьому модулі я змогла зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання :
• Перехід до процесу навчання, що будується навколо потреб учнів, вимагає адаптації і з боку учнів, і з боку вчителів.
• Вчителі мають працювати з учнями, щоб допомогти їм розвинути навички самоспрямованості.
• Учні мають бути активним у власному навчанні;
• Учителі можуть диференціювати навчання у чотирьох напрямках:
• зміст;
• процес ;
• результати;
• навчальне середовище.
• Учителі можуть планувати навчальний процес, враховуючи різні модальності, включаючи візуальні, аудіальні, кінестетичні способи сприйняття, домінування лівої чи правої півкулі мозку, різні когнітивні стилі, різні ступені розвитку різних типів множинного інтелекту учнів;
• Задоволення навчальних потреб учнів вимагає відповідного спонукання та заохочення, щоб вони стали впевненими та незалежними в навчанні.

Модуль 8. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені обдумати що означає оцінювання, зосереджене на потребах учнів, а саме:
- оцінювання має відбватися протягом усього проекту та охоплювати всі цілі даної роботи;
- оцінювання, що будується навколо навчальних потреб учнів головним критерієм повинно мати як зміст навчальної теми, так і навички ХХІ століття;
- форми оцінювання мають критерії, що тісно пов’язані з цілями, та дескриптори , що описують рівні сформованості навичок та рівні засвоєння знань, які відображаються в кінцевому продукті проекту, що розробляється учнями;
 - щоб визначити рівень розуміння учнями теми, їх знання та якість учнівських робіт, їх демонстрації, використовується підсумкове оцінювання.

среда, 26 сентября 2012 г.

Модуль 7. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені розібратися як можна ефективніше використовувати інформаційно-комунікативні технології для підтримки навчання та оцінювання учнів. Рішення про використання певної інформаційно-комунікативної технології має базуватися на її сильних сторонах з підтримкою бажаного змісту та навчальних цілей. Приклади таких засобів це: публікації, презентації, блоги, вікі-сторінки. Кожен з видів представлення результатів роботи учнів має свої переваги, але слід звертати увагу учнів  на те, з якою аудиторією діти бажають обговорювати навчальну тему з даного предмету, а вже потім обирати вид предявлення результату.

Модуль 6. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені оволодіти знаннями про сервіси Веб 2.0., зрозуміти які переваги  у навчальному процесі отримають учні, використовуючи ресурси цих сервісів щодо спілкування та співпраці у навчанні, а саме:
- спілкування учнів за допомогою інтернет-ресурсів сприяє більш детальному обговоренню учнями навчальних цілей, ідей, планів;
- допомагає учням з різних шкіл обмінюватися досвідом роботи за даною темою, розв'язувати свої навчальні проблеми та питання

Модуль 5. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені зрозуміти які зміни може внести використання Інтернет - ресурсів у навчально-виховний процес, адже Інтернет дає необмежені можливості для навчання. Використовуючи метод проектів,  можна застосовувати диференційовану роботу з учнями і на допомогу дітям, які бажають глибше і краще засвоїти навчальний матеріал можна рекомендувати безліч Інтернет-ресурсів.